Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2014

derdzia
9997 39d2
Życie byłoby nędzne i zawstydzające – mówił Rudy – gdybyśmy skupiali się tylko na przygotowaniu do zadań jutra, a nie brali udziału w walce już dziś. Ale życie byłoby głupie i bezsensowne, gdybyśmy żyli tylko walką dzisiejszą, a nie przygotowywali się do jutra. Zaś przygotowanie jutra to nie jeden tor, to dwa tory: szkolenie żołnierskie do jawnej walki żołnierskiej i szkolenie się naukowe, zawodowe, społeczne do pracy cywilnej w Polsce. Mam odwagę powiedzieć, że moją osobistą ambicją jest nie tylko bicie rekordów w Małym Sabotażu, chcę także kiedyś bić rekordy jako technik i człowiek. Żeby ruszyć z miejsca tę przeklętą bryłę świata, żeby dopomóc do nadrobienia tych przeklętych zapóźnień nad Wisłą.
Reposted fromkamienie kamienie viaasylopath asylopath

March 16 2014

derdzia
2585 90d8
Reposted fromkaha kaha viafilmowy filmowy
derdzia
3891 6bae
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaasylopath asylopath
6929 cc97
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viaasylopath asylopath
derdzia
3090 9a87
Reposted fromnervouss nervouss viaasylopath asylopath
derdzia
7635 d0f5 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaasylopath asylopath
derdzia
7272 9b10
Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei 
I przed narodem niosą oświaty kaganiec; 
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei, jak kamienie...
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaasylopath asylopath

March 14 2014

derdzia
4117 2f56

March 13 2014

Remain friends quotes
img: embedded image
Reposted fromweheartit weheartit viaasylopath asylopath
derdzia
0170 014c 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaasylopath asylopath
derdzia
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaasylopath asylopath
7389 3e38
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7386 68f3 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
1656 70f6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
derdzia
9588 18c1
Reposted fromabstratv abstratv viaasylopath asylopath
derdzia
1299 4a0f 500

March 11 2014

7870 eb99
Reposted fromkniepuder kniepuder viaasylopath asylopath

March 09 2014

9223 044d 500

Salvador Dali & Frida Kahlo manip requested by anonymous.

Reposted fromvesania vesania viaunmadebeds unmadebeds
7861 3534
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaasylopath asylopath

March 07 2014

derdzia
6113 a7ce

"Póki go kochałam, to tak cudownie poprawiał włosy. Nagle patrzę: Jezu, jak on głupio poprawia te włosy!"

Agnieszka Osiecka
Reposted fromyourtitle yourtitle viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl